• ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice
  • E-mail: info@mediaproject.pl
  • Godziny roboty: Pyńdziałek – Piōntek 9:00 rano – 2:30 po połedniu

Mosz pytania? Zadzwōń!
790 350 091

Kōmpleksowe wspiyranie
sklepōw internetowych

Strategio prowadzynio geszeftu, kery zarobio na siebie, wymogo ôbrotnyj koordynacje roztōmajtych działań.

Zadbōmy ô to, coby wspiyrać Twoja marka na kożdym polu – ôd indywidualnych rozwiōnzań graficznych po kludzynie social mydiōw. Stawiōmy na efekt: zwiynkszynie sprzedaży bez budowanie świadomości ôd marki.

Bannery

Narychtujymy estetyczne, ôbmyślane rozwiōnzania graficzne, kere przikujōm uwoga i wpiszōm sie w stylistyka sklepu.

Facebook

Pokożymy, jak wyrōżnić Twōj sklep na tle kōnkurentōw i pōmogymy w zbudowaniu lojalnyj społeczności.

Mailing

Narychtujymy sprowno strategia mailingowo, kero poszyrzy grōno fanōw ôd marki. Pōmogymy w zbudowaniu lojalnościowego necu z pōmocōm kreatywnego newslettera do sklepu.

Poprowianie zdjyńć

Wysoke sztandardy techniczne traktujymy jako pōnkt wyjściowy. Zadbōmy, coby zdjyńcia produktōw w Twojim sklepie zachwycały i zachyncały do poznanio ôferty.

Zaufali nōm asy w swojich branżach

Marek Skworc

Szybka realizacja, fachowa obsługa.
Szczerze polecam ;)

Łukasz Misala

Dobry kontakt, szybka realizacja,
rozsądne ceny

Szymon Mulec

Profesjonalnie, szybko i pomysłowo. Nie odpuszczają nawet jak jest dziwny, trudniejszy temat. Polecam

Rychtowanie
stron internetowych

Zaprojektujymy i wdrożymy respōnsywnõ zajto www do Twojij marki.

Stawiōmy na nowoczesność, czytelność i intuicyjność ôbsugi – cechy kluczowe z pōnktu widzynio Twojigo prziszłego klijynta. Zadbōmy ô to, coby zajta stała sie Twojōm interaktywnōm wizytōwkōm.

HTML&CSS

Zaprojektujymy ôd podstaw kōmpletno zajta www, kerōm pōmogymy zarzōndzać. Proste rozwiōnzania kere łōnczōm wysoko funkcjonalność, użyteczność i estetyka wykōnanio.

Wordpress

Kej preferujesz samodzielne administrowanie stronōm, narychhtujymy profesjōnalno zajta ôparto ô popularny systym CMS. Ôpcja z naciskym na User Experience i wysoko responsywność.

Projektowanie
graficzne

Piyrsze, pozytywne wrażynie to klucz do zdobycio zainteresowanio ôd Twojigo prziszłego klijynta. Zadbōmy ô to, coby narychtowane bez nos rozwiōnzania graficzne bōły spōjne z filozofjōm Twojij marki.

Pokożymy Twōja witryna ôd nojlepszyj strōny. Narychtujymy spōjno strategia wizualno, kero dźwignie rozpoznawalność ôd marki i poprawi doświadczynia użytkownika. Zadbōmy ô to, coby kożdy elymynt zajty prezyntowoł sie czytelnie i estetycznie.

Portfolio

Ôbejrzij nasze realizacje

Kontakt

E-mail: info@mediaproject.pl

Telefon: 790 350 091

Media Project Mateusz Lomber
ul. Katowicka 51
41-400 Mysłowice

NIP: 2220858358